Avís Legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini visitperalada.cat pertanyen a l'Ajuntament de Peralada, amb domicili a la Plaça Gran, 7, 17491 - Peralada, telèfon i fax +34 972 53 80 06, correu electrònic ajuntament@peralada.org i CIF P1714000E.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d’aquesta plana web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l’estructura de la plana web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de l'Ajuntament de Peralada o de terceres persones amb qui l'Ajuntament de Peralada ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la plana web. L'Ajuntament de Peralada difon tota aquesta informació per mitjà de la seva plana web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. L'Ajuntament de Peralada adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser utilitzats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d’identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d’explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de l'Ajuntament de Peralada.

Responsabilitat sobre els continguts 

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpies. L'Ajuntament de Peralada no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a visitperalada.cat tenen una funció exclusivament informativa i no n'obliguen al titular a responsabilitzar-se'n. L'Ajuntament de Peralada no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

L'Ajuntament de Peralada declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir mitjançant enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la plana d'origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l'usuari a visitar les planes web de destí. L'Ajuntament de Peralada no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per l'Ajuntament de Peralada.

Autorització per enllaçar amb visitperalada.cat 

Queda autoritzat l’establiment d’enllaços cap a qualsevol apartat d’aquesta plana web, sempre que l’adreça real a la qual s’accedeix quedi visible a la barra d’adreces de l’explorador. L’enllaç podrà efectuar-se tot utilitzant l’adreça, el nom de l’empresa i/o altres paraules clau.

 
×